25 kwietnia 2023

GUS policzył Ślązaków. "Ślōnsko Sztama" ogłosiła manifest wzywający do uznania Ślązaków za mniejszość etniczną

W sobotę, 22 kwietnia na nikiszowskim Rynku w Katowicach, odbyła się konferencja prasowa polityków, regionalistów i organizacji współpracujących pod szyldem "Ślōnskij Sztamy" na rzecz deklarowania narodowości śląskiej i śląskiego jako języka kontaktów domowych.

 

11 kwietnia br. - w 18 miesięcy od zakończenia NSP2021 - Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące struktury narodowo-etnicznej ludności: przynależności narodowo-etnicznej i języka używanego w domu. Na podstawie udostępnionych informacji wiemy, że Ślązaczki i Ślązacy to mniejszość licząca 585 700, gdzie 457 900 posługuje się językiem śląskim. 

Ślązaczki i Ślązacy to największa nieuznana mniejszość w Polsce. To musi wybrzmieć.
Mniejszość, która od LAT walczy o swoje prawa podstawowe. Dlatego DOMAGAMY SIĘ!
- uznania języka śląskiego za język regionalny;
- uznania Ślązaczek o Ślązaków za mniejszość etniczną;
- edukacji regionalnej.

Łukasz KOHUT, Poseł do Parlamentu Europejskiego: "Będę powtarzał do znudzenia - tylko wielokulturowa Polska może być wielka. Ślązacy są lojalnymi obywatelami Polski, ale wielu ma podwójną tożsamość: polską i śląską, polską i niemiecką, wielu - tylko śląską. Niestety państwo polskie prowadzi homogeniczną politykę, która zamiast łączyć - dzieli, politykę, która piętnuje wielokulturowość i potęguje niezrozumienie Ślązaków. "Ślōnsko Sztama" dała radę i w trudnym Spisie Powszechnym ponad pół miliona osób zadeklarowało śląską tożsamość i język śląski. Chciałem z tego miejsca wszystkim podziękować. Wszystkim tym, którzy mieli odwagę przyznać się do inności. Chciałem także podziękować wszystkim organizacjom, które w ramach "Ślōnskij Sztamy" działały wspólnie. Będziemy dalej działać, a w tych 3 punktach naszego manifestu domagamy się w końcu zrozumienia. Uznanie języka śląskiego, a najlepiej Ślązaków za mniejszość etniczną i szeroko pojęta edukacja regionalna. Śląscy bohaterowie i nobliści powinni w końcu trafić do śląskiej przestrzeni publicznej. Dokładnie to samo z kulturą, dlatego organizuję w Parlamencie Europejskim cykl "Śląsk w Europie" - po pierwsze, żeby edukować o Śląsku, po drugie - żeby znajdować nowych sojuszników śląskiej sprawy".

"Wyniki NSP2021 powinny być wskazówką dla rządzących: nie można lekceważyć potrzeb i pragnień ludzi, którzy uważają się za Ślązaków. My tą mniejszością jesteśmy, czy się to komuś podoba, czy nie. Najliczniejszą i nieuznawaną".


Maciej KOPIEC, Poseł na Sejm RP: "»Ślōnsko Sztama« odniosła olbrzymi sukces, który polegał na tym, że przynależność do narodowości śląskiej zadeklarowało prawie 600 000 osób. Cieszy mnie bardzo, że nadal współpracujemy, także przy dwóch bardzo ważnych projektach ustaw: o języku śląskim i śląskiej mniejszości etnicznej. Tutaj nie ma miejsca na żadne podziały, a śląska społeczność zasługuje na skuteczną grupę polityków i aktywistów stojących po śląskiej stronie".

dr Tomasz SŁUPIK, Uniwersytet Śląski: "»Ślōnsko Sztama« żyje. Wyniki Spisu Powszechnego kolejny raz dobitnie pokazują, że śląskie aspiracje są silne i państwo polskie w oparciu o istniejące prawo winno uznać śląską mniejszość etniczną i język śląski za regionalny".


dr Sebastian MUSIOŁ, Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich: "Wyniki Spisu Powszechnego udowodniły, że tożsamość śląska nie da się sprowadzić do folkloru. Nie wymiera. Chcą ją kultywować również młode pokolenia, chcą uczyć się godki, chcą poznawać historię regionu. Jako obywatele Polscy oczekujemy, że nasze państwo uszanuje naszą świadomość i potrzeby".

Rafał RZEPKA, współautor ustawy o śląskiej mniejszości etnicznej: "Kwestia uznania praw Ślązaków to kwestia legitymizacji śląskiej godności".


Peter LANGER, Ślōnskŏ Ferajna: "Dzisiyjszŏ akcyjŏ pokozuje nojważniyjsze co chcymy pedzieć, co my sōm nojsrogszõ grupa myńszościowo pod polskim reskiyrunkgiym, kerŏ niy ma żŏdnych rechtōw. 21 storocze a w ala dymokratycznyj Polsce nŏjsrogszŏ myńszość niy ma rechtōw. Gŏdōmy głośno coby naszŏ Sztama dolecioła do polskigo Syjmu z tychwortem: fana mōmy, gŏdka mōmy, a nacyje niy ôddōmy!".

Materiał nadesłany / fot. Piotr Sobik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz