16 lutego 2023

W Gminie Kuźnia Raciborska powstaną nowe ujęcia wody podziemnej

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej rozpoczęło realizację projektu, w którym powstaną nowe ujęcia wody podziemnej dla Gminy wraz magistralą wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą.

 

- Zadanie zrealizowane zostanie  do końca 2023 r. zwiększając wydajność naszego systemu zaopatrzenia w dobrą wodę. Przed kilkoma dniami została podpisana umowa z wykonawcą robót, którym jest DKL Krzysztof Drążyk (na zdjęciu poniżej m.in. przedstawiciele wykonawcy), a w ubiegłym tygodniu nastąpiło także przekazanie placu budowy - informuje magistrat.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska" z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz wsparciem z budżetu gminy. Całkowita wartość projektu pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska" wynosi: 11,8 mln zł (z VAT).

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 5,4 mln zł.

Wkład własny w wysokości: 4,2 mln zł (bez VAT).

oprac. BK / fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz