09 lutego 2023

Kolejny krok na drodze do budowy zbiornika "Kotlarnia". W Kuźni Raciborskiej podpisano porozumienie o szerokiej współpracy

W poniedziałek, 6 lutego w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy w zakresie budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Kotlarnia" na rzece Bierawka.

 

Podpisy pod dokumentem złożyli: dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz, prezes zarządu Kopalni Piasku Kotlarnia Robert Rakoczy, członek zarządu Kopalni Piasku Kotlarnia Jan Wojdyła, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach ds. ekonomicznych Marek Czader, wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń, burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha oraz prezydent Miasta Rybnik Piotr Kuczera.


Porozumienie podpisane zostało w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, senator Ewy Gawędy, senatora Wojciecha Piechy, prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztofa Wosia, wojewody opolskiego Sławomira Kłosowskiego i wicewojewody śląskiego Jan Chrząszcza.

List intencyjny w tej sprawie podpisany został 1 lipca 2021 r. przez te same strony (pisaliśmy o tym >>>TUTAJ<<<).

Pakt zakłada szeroką współpracę wszystkich stron do współdziałania przy tworzeniu warunków do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Zbiornik przeciwpowodziowy "Kotlarnia" ma powstać do 2029 roku. Jego koszt szacowany jest na ok. 180 mln złotych i pełnić ma trzy funkcje: przeciwpowodziową, zabezpieczać przed suszą oraz rekreacyjną.


Sygnatariusze porozumienia podkreślali szeroką współpracę między podziałami przy tworzeniu i uzgadnianiu zawartego układu oraz deklarowali ją na dalszych etapach.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz