25 listopada 2022

Grupa Kapitałowa Rafamet opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2022 r.

W trzecim kwartale 2022 roku GK Rafamet osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 29 mln zł, a narastająco za trzy kwartały 2022 r. w wysokości 86,6 mln zł.

 

Przychody ze sprzedaży GK za okres dziewięciu miesięcy br. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku były wyższe o 16 mln złotych, jednak nie przełożyło się to na poprawę wyników spółek GK na poziomie zysku netto. Wysokie koszty finansowe oraz rozliczenie jednego kontraktu zawartego na początku 2021 roku negatywnie rzutują na wyniki Rafametu za okres trzech kwartałów br.

Wpływ wojny na Ukrainie i innych zdarzeń na działalność Rafametu

W trzech kwartałach 2022 roku znaczący wpływ na działalność spółek GK Rafamet, a co za tym idzie i osiągnięte wyniki ma rozpoczęta w lutym 2022 roku wojna na Ukrainie. - W okresie sprawozdawczym obserwowaliśmy przesuwanie klientowskich decyzji inwestycyjnych w oczekiwaniu na poprawę sytuacji geopolitycznej. Rafamet S.A. ma corocznie otwartych około 40-50 projektów produkcyjno-handlowych, których większość wynika z realizowanych kontraktów (pozostałe projekty to tzw. produkcja w toku przygotowywana wyprzedzająco pod przyszłe kontrakty). Ograniczenie ilości realizowanych projektów, co nastąpiło w następstwie agresji Rosji na Ukrainę wymusiło na nas konieczność dostosowania skali prowadzonych działań do możliwości finansowych Spółki, a co za tym idzie utrudniło bardzo rozliczanie wysokich kosztów stałych, które są cechą charakterystyczną naszego modelu biznesowego. Obserwowane w następstwie sytuacji geopolitycznej wydłużanie łańcucha dostaw, w tym przede wszystkim elektroniki ma również wpływ na naszą działalność utrudniając rytm pracy i jej rozkład na poszczególne przedsięwzięcia produkcyjne. Niestety wysoka inflacja, z którą mamy wszyscy do czynienia spowodowała w naszej firmie wzrost kosztów finansowych (płaconych odsetek od kredytów bankowych) z poziomu około 1 miliona złotych za cały rok 2021 do około 4 milionów złotych za rok 2022, a znaczący inflacyjny wzrost cen zaopatrzeniowych roku bieżącego nie był możliwy do przerzucenia na naszych odbiorców, którzy posiadali zawarte z nami kontrakty podpisane przykładowo w pierwszych miesiącach 2021 roku czy wcześniej - wyjaśnia E. Longin Wons, prezes zarządu Rafamet S.A.

- Tak czy inaczej wszystkie te niekorzystne zdarzenia i czynniki, na które mamy wpływ opanujemy. Wymaga to jednak czasu. Szczególnie w firmie takiej jak nasza, czyli produkującej dobra inwestycyjne dużej wartości realizowane na indywidualne zamówienia. Chcemy, aby rok 2023 był lepszym od tego, który powoli zamykamy. Pracujemy obecnie nad kilkoma przedsięwzięciami, które umożliwią nam osiągnięcie tego celu - podsumowuje prezes Rafametu.

Autor tekstu: Magdalena Matusik / Adventure Media
Zdjęcia: Rafamet S.A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz