19 września 2022

Gmina Kuźnia Raciborska zawarła porozumienie z KRUS

We wtorek, 13 września w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej zostało zawarte porozumienie pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie a Gminą Kuźnia Raciborska.

 

Z ramienia KRUS porozumienie podpisał dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Piotr Dobosza, a w imieniu Gminy Kuźnia Raciborska podpis złożył burmistrz Paweł Macha.

Porozumienie dotyczy działań z zakresu bezpieczeństwa skierowanego do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, które są już od lat prowadzone na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez KRUS P.T. w Raciborzu przy współpracy z Gminą Kuźnia Raciborska.


Strony, opierając się na Strategii Wizji Zero chcą dążyć do zmniejszania i wyeliminowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stosując strategię prewencji, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Gmina Kuźnia Raciborska jako gmina miejsko-wiejska na swoim terenie ma gospodarstwa rolne, którymi może się pochwalić. W związku z tym Gmina Kuźnia Raciborska zamierza nominować jedno z gospodarstw rolnych do kolejnej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego przez KRUS.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz