03 marca 2022

W Urzędzie Miejskim podjęto działania mające nieść pomoc uchodźcom z Ukrainy

W czwartek, 3 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie koordynatorów udzielanej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Celem spotkania było uzgodnienie przepływu informacji na temat udzielanej pomocy, potrzeb i zadań poszczególnych jednostek.

 

Ustalono, że pomoc rzeczową dla uciekających przed koszmarem wojny z Ukrainy przyjmują MOKSiR i świetlice wiejskie w godzinach pracy. W tych punktach można uzyskać także wszelkie informacje na ten temat. Prosimy śledzić strony i Facebooka.

Koordynatorzy pomocy dla obywateli Ukrainy przybywających do Gminy Kuźnia Raciborska. Od lewej: burmistrz Paweł Macha, dyr MOKSiR Anna Kijek, Róża Czech, przewodniczący Stowarzyszenia Kuźnia Przyszłości Bernard Kowol i szef GCZK Aleksander Serafin

Osoby prywatne przyjmujące w swoich domach uchodźców proszone są o zgłaszanie tego na adres mailowy: aleksander.serafin@umkuznia.pl. Podjęto starania o utworzenie infolinii w języku ukraińskim dla przybywających do Gminy Kuźnia Raciborska.

Od dziś wchodząc na stronę Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej wyświetli nam się taki komunikat

O konkretnych potrzebach rodzin przebywających na terenie Gminy Kuźnia Raciborska będziemy na bieżąco informować.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz