25 listopada 2021

Zmiana lokalizacji wejścia do budynku Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że od 24 listopada w związku z rozpoczętą modernizacją i termomodernizacją obiektu, wejście do budynku będzie możliwe jedynie od strony tylnego parkingu.


Firma wykonawcza przystąpiła bowiem do prac związanych z przebudową schodów zewnętrznych przy wejściu od strony ulicy Słowackiego 4 oraz rozpoczęła prace związane z budową pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, teren z przodu budynku urzędu został już wygrodzony, a wejście możliwe jest tylko od strony tylnego parkingu.


Urząd zwraca się jednocześnie z prośbą o śledzenie informacji, ponieważ działalność magistratu zostanie w najbliższych miesiącach czasowo przeniesiona na ulicę Jagodową. Terminy będą podawane z odpowiednim wyprzedzeniem.


oprac. BK; fot. M. Gałuszka-Biernacki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz