17 listopada 2021

Kuźniański magistrat przejdzie kompleksową modernizację

16 listopada w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej została podpisana umowa między Gminą Kuźnia Raciborska a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowego "Ecomplex" na modernizację i termomodernizację budynku urzędu. Prace mają potrwać rok.


Z ramienia Gminy umowę podpisał burmistrz Paweł Macha, natomiast w imieniu firmy Ecomplex z Łukowa Śląskiego, podpis złożyła właścicielka PUH Ewa Grinspek. Pełna nazwa zadania brzmi: "Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT".

Planowany czas wykonywania robót to 12 miesięcy. W ramach tego zadania wykonane zostanie:

Roboty budowlane:
- termomodernizacja ścian zewnętrznych;
- termomodernizacja ścian cokołu i piwnic;
- docieplenie stropodachu budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego;
- wymiana rur spustowych i rynien;
- wymiana balustrad wewnątrz i na zewnętrz budynku;
- przebudowa schodów zewnętrznych i zadaszenia przy wejściu do budynku od frontu;
- budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;
- przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w celu wykonania pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta i WC dla osób niepełnosprawnych;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- malowanie wszystkich ścian i sufitów wraz z usunięciem starych powłok, tapet i z przygotowaniem powierzchni poprzez gipsowanie w pomieszczeniach wewnątrz budynku;
- wymiana posadzek na korytarzach;
- montaż obróbek blacharskich;
- wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Instalacje elektryczne:
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami;
- wymiana istniejących przewodów elektrycznych;
- wymiana oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego;
- wymiana rozdzielni elektrycznych;
- wykonanie nowej instalacji odgromowej;
- dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem na dachu stromym;
- wykonanie pomiarów oraz prób;

Instalacja wod-kan:
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym demontaż i montaż instalacji c.o., montaż grzejników z zaworami termostatycznym;
- wykonanie kompletnej kotłowni gazowej wraz z zabudową kotłów gazowych i podłączeniem do instalacji Urzędu Miejskiego i budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 6;
- wykonanie nowej instalacji wod-kan w pomieszczeniu wc dla osób niepełnosprawnych;
- wymianę instalacji wod-kan w pomieszczeniach remontowanych łazienek;
- wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zabudową centrali klimatyzacji i jednostek wewnętrznych;
- wykonanie wymaganych pomiarów i prób.

Koszt zadania to: 3.335.446,36 złotych brutto

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz