17 listopada 2021

Kolej wąskotorowa w Rudach będzie miała salę multimedialną

System multimedialnej ścieżki edukacyjnej powstanie wkrótce na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach. 10 listopada w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej została podpisana umowa w tym zakresie.


Podpisy pod umową złożyli: burmistrz Paweł Macha z ramienia Urzędu Miejskiego oraz Damian Etryk będący przedstawicielem firmy Sim Kol Sp. z o.o. z Katowic. W ramach projektu wykonawca dostarczy i zamontuje kompletny system multimedialnej ścieżki edukacyjnej, w tym niezbędnych do uruchomienia: urządzeń, narzędzi, oprogramowań materiałów cyfrowych, np. niezbędnych do utworzenia wirtualnej rzeczywistości: zdjęcia, obrazy cyfrowe, filmy w części podstawowej określonych w projekcie w poszczególnych strefach oraz przeprowadzi demonstrację systemu i szkolenie (instruktaż) w zakresie ich obsługi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dla minimum 2 pracowników Zamawiającego.

Projekt pn. "Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny" realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A z Republiką Czeską.

UM Kuźnia Raciborska; oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz