19 października 2021

Zarząd oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podsumował 5-letnią kadencję i wybrał nowe władze

W sobotę, 16 października w świetlicy wiejskiej w Jankowicach odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kuźni Raciborskiej, podsumowujący kadencję 2016-2020 r.

 

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. zastępca komendanta powiatowego PSP w Raciborzu mł. bryg. Paweł Sowa, naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego bryg. Andrzej Charuk, prezes zarządu powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych druh Stefan Kaptur, prezes oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP w Kuźni Raciborskiej druh Edward Morciniec, komendant gminny druh Krzysztof Bartoń, o. Marceli Dębski, a także burmistrz Paweł Macha wraz z kierownikiem GCZK Aleksandrem Serafinem oraz starosta miasta Odry Libor Helis wraz z delegacją strażaków. W zjeździe wzięli udział również delegaci z jednostek OSP, a zjazdowi przewodniczył mł. bryg. Jan Krolik.Podczas zjazdu burmistrz Paweł Macha wraz z kierownikiem GCZK podziękowali ustępującemu zarządowi za ogrom pracy w trosce o bezpieczeństwo gminy i jej mieszkańców oraz codzienną służbę każdego strażaka OSP, wręczając członkom zarządu podziękowania oraz drobne upominki. Natomiast na wniosek zarządu gminnego ZOSP RP w Kuźni Raciborskiej, zarząd wojewódzki ZOSP RP uhonorował burmistrza Pawła Machę Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, uzasadniając swój wniosek tym, że gotowość operacyjna gminnych jednostek OSP jest utrzymywana na bardzo wysokim poziomie.Zaproszeni goście na czele z zastępcą komendanta powiatowego PSP Pawłem Sową podkreślali bardzo dobrą współpracę Gminy Kuźnia Raciborska z Komendą Powiatową PSP oraz jednostkami OSP doposażając jednostki w nowe pojazdy bojowe, sprzęt bojowy, termomodernizując i remontując remizy OSP, utrzymując w ten sposób na bardzo wysokim poziomie gotowość operacyjną gminnych jednostek OSP.Podziękowania za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę skierował do uczestników zjazdu starosta miasta Odry Libor Helis, który liczy na jeszcze lepszą współpracę, szczególnie pomiędzy jednostkami OSP Gminy Kuźnia Raciborska i Miasta Odry.

Podczas zjazdu wysłuchano sprawozdań z działalności zarządu mijającej kadencji, ustępującemu zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium. Punktem kulminacyjny zjazdu był wybór nowych władz zarządu oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP w Kuźni Raciborskiej oraz komisji rewizyjnej, który ukonstytuował się w następujący sposób:Prezes Zarządu - Edward Morciniec
Komendant Gminny - Krzysztof Bartoń
Wiceprezes - Joachim Dudek
Wiceprezes - Aleksander Serafin
Skarbnik - Adam Panek
Sekretarz - Leszek Granieczny
Członek Prezydium - Adam Rabiej
Członek Zarządu - Tomasz Czogała
Członek Zarządu - Krzysztof Grobelny
Członek Zarządu - Jerzy Płotek
Członek Zarządu - Edward Piechula
Członek Zarządu - Piotr Kowalski
Członek Zarządu - Sebastian Kowalski
Członek Zarządu - Karol Miera
Członek Zarządu - Paweł Wrzodak
Członek Zarządu - Krystian Chrośnik
Członek Zarządu - Krzysztof Sałajczyk
Członek Zarządu - Krzysztof Pieruszka
Członek Zarządu - Andrzej Grycman

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kuźni Raciborskiej:
Przewodniczący - Marcin Wenglorz
Wiceprzewodniczący - Karol Rózga
Sekretarz - Franciszek Brzoska

Krzysztof Bartoń

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz