15 lipca 2021

Zarząd Woj. Śląskiego dofinansuje budowę chodników w Rudach i Rudzie Kozielskiej

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował listę rankingową zadań zgłoszonych w ramach programu na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Program WID 2021+".


Na liście znalazły się dwa zadania z terenu Gminy Kuźnia Raciborska, które w 50 % będą dofinansowane ze środków własnych gminy. Pierwsze zadanie to budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w Rudach - Kolonii Renerowskiej (o długości 1640 m), drugie zadanie to budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w Rudzie Kozielskiej - ul. Raciborska (długość 890 m). Planowany termin realizacji zadań to lata 2021-2024.

Jak podkreśla kuźniański magistrat, oba zadania znalazły się na liście dzięki dużemu zaangażowaniu wiceburmistrz Sylwii Brzezickiej-Tesarczyk oraz radnego Ernesta Drazika.

UM Kuźnia Raciborska / oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz