22 lipca 2021

Budziska otrzymały dotację marszałka województwa śląskiego w ramach "Inicjatywy sołeckiej"

Ponad 245 tys. zł trafi do 8 gmin z Subregionu Zachodniego w ramach tegorocznej edycji marszałkowskiego konkursu "Inicjatywa sołecka". Z naszej Gminy pieniądze otrzymało sołectwo Budziska.

 

Wysokość otrzymanej dotacji to 32.000 zł na plac zabaw i rekreacji, którego koszt wyniesie 40.000 zł.

Przekazanie umów przedstawicielom gmin odbyło się w Czerwionce-Leszczynach. Województwo śląskie reprezentowali wicemarszałek Wojciech Kałuża, członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs i radny Jarosław Szczęsny. Gminę Kuźnia Raciborska reprezentował burmistrz Paweł Macha oraz zastępca skarbnika miasta Paweł Zdobylak.

Realizacja zadania w Budziskach zakończy się do października 2021 roku.


Środki trafiły również do gmin z powiatów rybnickiego, raciborskiego, wodzisławskiego i miasta Jastrzębie-Zdrój. Wsparcie pozwoli zrealizować m. in. budowy i remonty placów zabaw, zagospodarowanie miejsc publicznych, budowę boiska do siatkówki, renowację kapliczki, czy budowę ścieżki sensorycznej. Dofinansowanie otrzymały sołectwa z gmin: Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Czerwionka-Leszczyny, Lyski, Gorzyce i sołectwo Szeroka w Jastrzębiu-Zdroju.


W ramach konkursu w skali regionu wpłynęło 215 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5,4 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona na realizację 113 zadań na łączną kwotę prawie 2,9 mln zł.

UM Kuźnia Raciborska
fot. Tomasz Żak / UMWS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz