28 maja 2021

Kuźnia Raciborska: Żołnierze 6. batalionu powietrzno-desantowego z Gliwic oddali hołd poległym saperom [VIDEO]

W czwartek, 27 maja na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej odbył się capstrzyk, czyli uroczysty apel zorganizowany przez 6. batalion powietrzno-desantowy w Gliwicach, w trakcie którego oddano cześć żołnierzom poległym w służbie Ojczyzny w kraju i za granicą.

 
Na uroczystość została wystawiona kompania honorowa 6. batalionu powietrzno-desantowego z Gliwic, a także wojskowa orkiestra z Bytomia. Po odczytaniu apelu pamięci oddano salwę honorową. Podczas capstrzyku zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą saperów, poległych 8 października 2019 r. w trakcie próby unieszkodliwienia pocisków artyleryjskich z okresu II wojny światowej.

Kwiaty w imieniu władz samorządowych Gminy Kuźnia Raciborska złożyli burmistrz Paweł Macha zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, skarbnik Anna Szostak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Gerard Depta, zaś z ramienia starosty raciborskiego wiązankę złożył wiceprzewodniczący rady powiatu Władysław Gumieniak.

Realizacja i montaż: Bartosz Kozina 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz