07 marca 2021

"Lubię Siebie, lubię Ciebie" - warsztaty psychologiczne dla uczniów

Panująca pandemia i powiązana z tym długotrwała izolacja dzieci i młodzieży często powoduje różnorodne problemy natury psychicznej. Najbardziej narażeni są na nie najmłodsze dzieci, których aktualna sytuacja przerasta przede wszystkim pod kątem emocjonalnym.

 

Objawia się to często irracjonalnymi lękami lub zaburzeniami w postaci własnej samooceny. Długotrwała nieobecność w szkole powoduje również problemy w integracji uczniów w zespołach klasowych. Wychodząc naprzeciw tego typu problemom, komisja RPA w Gminie Kuźnia Raciborska zorganizowała w szkołach podstawowych warsztaty z psychologiczne, których celem była diagnoza sytuacji w klasach, które od stycznia powróciły do nauki stacjonarnej.


Warsztaty przeprowadziła Anna Łyczko - psycholog i terapeuta z doświadczeniem w pracy z dziećmi w szkole podstawowej. W poniedziałek i wtorek (1 i 2 marca) zajęcia miały miejsce w szkole podstawowej w Rudach, obecnie są kontynuowane w szkole w Kuźni.


Przy okazji przypominamy rodzicom, że w przypadku jakichkolwiek problemów natury psychicznej mogą się zgłaszać do pedagogów zatrudnionych w szkołach lub specjalistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu - telefon: (32) 415-35-47. Bezpłatną i anonimową pomoc telefoniczną dla dzieci i nastolatków w trudnych sytuacjach życiowych oferuje również telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116-111.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz