04 stycznia 2021

Nowe oblicze jankowickiej remizy

29 grudnia 2020 r. dokonano odbioru zadania pn. "Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice" zrealizowany w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska".

 

Zakres prac obejmował kompletną termomodernizację budynku z uwzględnieniem wszystkich ścian zewnętrznych, piwnic oraz dachu. Wymieniono instalację elektryczną wraz z lampami, wymieniono 20-letni kocioł na niskoemisyjny kocioł 5. klasy EcoDesign na eko-groszek. W zakresie prac wykonano również kompletne malowanie wszystkich pomieszczeń łącznie z piwnicami.
Zadanie realizowane było przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs z podziałem na zadania. Wartość prac to: 621 770,95 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ECOMPLEX z Łukowa Śląskiego.W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano podwieszony sufit, wygipsowano ściany oraz lamperię z tynku mozaikowego. Aktualnie układane są panele podłogowe podarowane mieszkańcom przez firmę "Classen" ze Zwonowic.oprac. BK, fot. Jankowice Rudzkie - Rodenbach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz