03 grudnia 2020

Znamy zwycięzców XIII Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

Uczniowie kuźniańskiej podstawówki wzięli udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik", którego celem jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

 

Przed konkursem uczniowie przeprowadzali doświadczenia, bowiem 30 % odpowiedzi na pytania stanowiły wnioski z eksperymentów. Uczniowie startowali w swoich kategoriach wiekowych. Rokrocznie konkurs odbywał się w marcu. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju jego termin był 3-krotnie przesuwany. Wreszcie, 9 września nasi młodzi przyrodnicy przystąpili do zmagań z zadaniami konkursowymi.


W konkursie przyznawane są trzy rodzaje nagród: wyróżnienie, nagroda oraz nagroda główna. Zdobycie nagrody głównej jest równoznaczne z przyznaniem tytuły laureata pierwszego miejsca. Zdobycie nagrody jest równoznaczne z przyznaniem tytuły laureata drugiego miejsca, a zdobycie wyróżnienia odpowiada zdobyciu trzeciego miejsca (bez tytuły laureata).

A oto tegoroczni zwycięzcy:

Nagroda główna: Jakub Urbaniec, klasa 1a (obecnie 2a)
Nagroda: Błażej Rogalski, klasa 4a (5a)
Wyróżnienia: Milena Czech, klasa 1a (2a); Paweł Grzesik, klasa 1a (2a); Dominika Rurarz, klasa 1a (2a); Amelia Urbaniak, klasa 1b (2b); Martyna Banaś, klasa 1b (2b); Aleksander Książek-Dębicki, klasa 2a (3a); Igor Wójcik, klasa 3b (4b); Tymon Rajchel, klasa 3b (4b); Wiktoria Gajewska, klasa 3b (4b); Borys Wójcik, klasa 6b (7b).


Laureatom, wyróżnionym, a także wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych "świetlikowych" sukcesów.

SP Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz