09 grudnia 2020

Ukazała się książka o Kuźni Raciborskiej. Ma 295 stron i 200 unikalnych fotografii

"Kuźnia Raciborska - przeszłość i teraźniejszość" to tytuł publikacji, która powstała dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej - koło w Kuźni Raciborskiej. Książka jest pracą zbiorową napisaną pod redakcją Rity Serafin i Grzegorza Wawocznego.


Książka ma twardą oprawę, liczy 295 stron i zawiera 200 unikalnych fotografii. Poniżej publikujemy wykaz rozdziałów znajdujących się w tej pierwszej w historii Kuźni Raciborskiej monografii:

- Od XVII-wiecznej osady hutników do statusu miasta;
- Zarys dziejów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej;
- Cmentarz parafialny;
- Początek przemysłu w Kuźni Raciborskiej - Anton Magnus Schoenawa i jego rodzina;
- Z historii szkolnictwa w Kuźni Raciborskiej;
- Z historii szkolnictwa zawodowego w Kuźni Raciborskiej;
- O placówkach opieki nad dzieckiem w Kuźni Raciborskiej;
- Rafamet - ambasador Kuźni Raciborskiej w świecie;
- Z dziejów Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kuźni Raciborskiej;
- Połączenie tradycji z nowoczesnością - z dziejów Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "Maxpol";
- Honorowi obywatele Miasta Kuźnia Raciborska;
- Z dziejów sportu w Kuźni Raciborskiej;
- O Jednostce Wojskowej nr 1048 w Kuźni Raciborskiej 1961-1990;

- Towarzystwa i organizacje w mieście: Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźni Raciborskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej - Koło w Kuźni Raciborskiej, Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka, Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Bezpieczna Przystań", Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec", Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Kuźni Raciborskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Kuźni Raciborskiej, Polski Związek Wędkarski - Koło w Kuźni Raciborskiej, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego - Grupa Terenowa nr 3, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej, Stowarzyszenie Mieszkańców "Kuźnia Przyszłości";
- O kuźniańskim lesie;
- Rzeka Ruda;
- Krzyże i kapliczki przydrożne;
- Jak Kuźnia powstała - opowieści Antoniego Choroby;
- Moje przeżycia z końca wojny 1945;
- Członkowie samorządu miejsko-gminnego od 1967 r.;
- Kadra pedagogiczna kuźniańskiej oświaty od 1945 r.;
- Kalendarz najważniejszych dat z historii Kuźni Raciborskiej;
- Kuźnia Raciborska w twórczości lokalnych poetów;
- Kuźnia Raciborska w pocztówce do 1945 r. i po 1945 r.;

Książka została wydana przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Publikację można zakupić w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9, w cenie 40 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz