02 grudnia 2020

Kuźniańska książnica ponownie otwarta, ale na specjalnych zasadach

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej ponownie otwiera się dla czytelników.

 

Zasady korzystania z biblioteki:

1. Podczas pobytu w bibliotece obowiązkowe jest dla użytkowników i bibliotekarzy zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek oraz dezynfekowanie rąk.
2. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece.
3. W wypożyczalni, czytelniach i innych pomieszczeniach biblioteki obowiązkowe jest zapewnienie minimum 15 m2 powierzchni na jedną osobę, z wyłączeniem bibliotekarzy, dlatego wprowadzony zostaje limit osób przebywających w bibliotece.
4. Rekomendujemy czytelnikom wcześniejsze umówienie telefoniczne wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek.

5. W uzasadnionych przypadkach umożliwiamy korzystanie z czytelni po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach.
6. Nie udostępniamy komputerów do celów rozrywkowych (gry, portale społecznościowe), umożliwiamy wydruki i kopiowanie.
7. Zachęcamy do korzystania z zasobów cyfrowych darmowych i komercyjnych oraz z usługi "Książka na telefon".
8. Kontakt: (32) 419-14-13 lub 512-106-861, filia w Turzu: 512-106-863. Filia w Rudach pozostaje zamknięta z powodu remontu.

Ireneusz Wojcieski - dyrektor MBP w Kuźni Raciborskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz