04 listopada 2020

Urząd Miejski przeszedł w tryb pracy nadzwyczajnej

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w związku z sytuacja epidemiologiczną przeszedł w tryb pracy nadzwyczajnej. Szczegółowe informacje dot. obsługi petentów zamieszczamy poniżej.


Na podstawie § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r. Poz. 1758) od 2 listopada 2020 r. do odwołania budynek Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej będzie zamknięty dla petentów, kontakt z urzędnikiem będzie możliwy jedynie po wcześniejszym ustaleniu wizyty drogą telefoniczną. Godziny pracy Urzędu Miejskiego pozostają bez zmian.

Zwracamy się z prośbą, aby dla wspólnego bezpieczeństwa wszystkie możliwe sprawy urzędowe załatwiać w formie elektronicznej, poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, telefonicznie oraz platformę ePUAP.

Bezpośrednia obsługa petentów prowadzona będzie w niezbędnym zakresie:

1) rejestracji stanu cywilnego (kontakt telefoniczny: (32) 419-14-69);
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych (kontakt telefoniczny: (32) 419-14-34);
3) ochrony środowiska (kontakt telefoniczny: (32) 419-14-17 wewn. 107 i wewn. 131);
4) obsługi kasowej (kontakt telefoniczny: (32) 419-14-17 wewn. 109 i wewn. 133).


W pozostałych sprawach prosimy o kontakt oraz umówienie się z urzędnikiem:

- drogą telefoniczną poprzez Sekretariat (tel. (32) 419-14-17);
- drogą elektroniczną: poczta@kuzniaraciborska.pl.

Urząd Stanu Cywilnego będzie pracować w ograniczonym zakresie. Wizyty będą umawiane wyłącznie telefonicznie (tel. (32) 419-14-69), z wyjątkiem rejestracji zgonu.

W budynku Urzędu, w holu na parterze, obsługiwana będzie jedna osoba, w maseczce, z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

Wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz Gminy prosimy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach bankowych.

Uwaga! Od 2 listopada 2020 roku na parterze budynku przy ul. Słowackiego 6 (ZGKiM) uruchomiona zostaje Kasa (przyjmująca opłaty zarówno na rzecz Urzędu Miejskiego, jak i ZGKiM) oraz Punkt Obsługi Mieszkańca, w którym Mieszkańcy będą mogli złożyć wnioski i korespondencję kierowaną do Urzędu Miejskiego, jak również będą mogli pobrać w nim wszystkie urzędowe formularze oraz uzyskają pomoc przy ich wypełnianiu.

Przepraszamy za niedogodności i prosimy Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

*****

Urząd przypomina ponadto, że przez stronę www.gov.pl można załatwić wiele spraw urzędowych pozostając w domu.

Przez internet można m. in. złożyć wniosek o dowód osobisty, zgłosić urodzenie dziecka, uzyskać odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej, zgłosić zamiar wycinki drzew i krzewów oraz wiele więcej.

Szczegółowe informacje dostępne poniżej na stronie:

WWW.GOV.PL

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz