27 listopada 2020

Uczniowie z Kuźni debatują o klimacie. Sporządzili wstępny raport

W październiku Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej podjęła się realizacji projektu pod hasłem "Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole". Istotą projektu jest wzmocnienie wśród młodych ludzi wiedzy na temat globalnych wyzwań klimatycznych.

 

Projekt firmowany przez fundację Civis Polonus daje uczniom możliwość podjęcia w swoim najbliższym otoczeniu, jakim w tym przypadku jest szkoła, konkretnych działań, które przyczynią się do bardziej zrównoważonego funkcjonowania społeczności szkolnej.- Wiemy już, że klimat się zmienia. Bez szybkiego działania wkrótce może być za późno na ratunek dla naszej planety. Dlatego cieszy nas, że uczniowie chętnie włączyli się do projektu i podjęli intensywne działania - czytamy na szkolnym Facebooku.

Pierwszy etap charakteryzował się przedstawieniem problemu i zachęceniem do zaangażowania w prace grup projektowych. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie badań na temat sytuacji w szkole w 6 obszarach: woda, energia, transport, pomoce, jedzenie i odpady. Grupy miały na to tydzień. Wszyscy ze swoich zadań wywiązali się znakomicie. Dzięki temu, 24 listopada Samorząd Uczniowski sporządził wstępny raport klimatyczny. Dzień później odbyła się Szkolna Narada Klimatyczna na platformie Teams, w której wzięli udział uczniowie, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice.

- Podczas dyskusji nad raportem pojawiło się kilka nowych i ciekawych propozycji zmian, dzięki którym szkoła może stać się bardziej ekologiczna. Warto podkreślić, że propozycje wypływały ze strony wszystkich grup uczestniczących w spotkaniu. Wierzymy, że ten projekt nie tylko uświadomił uczniom globalne wyzwania klimatyczne, ale również przyczynił się do rozpoczęcia dialogu i konkretnych działań w naszym lokalnym środowisku. Mamy też nadzieję, że współpraca całej społeczności szkolnej zaowocuje na przyszłość kolejnymi wspólnymi projektami - podkreślają koordynatorzy kuźniańskiej placówki, polecając jednocześnie obejrzenie krótkich filmów poświęconych ochronie środowiska. Dostępne są one pod TYM LINKIEM.

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz