15 listopada 2020

"Równość szans - równa edukacja". Kuźniańskie przedszkola z nowymi pomocami dydaktycznymi

Do przedszkoli w Kuźni Raciborskiej dotarły nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne. Będą one wykorzystywane w realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na kształtowanie nowych umiejętności naszych przedszkolaków.


Przedszkolaki już mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z: biblioterapii, terapii ręki, muzykoterapii, logorytmiki, gimnastyki, arteterapii czy bajkoterapii. Dodatkową specjalistyczną pomocą objęte zostały dzieci posiadające orzeczenia o kształceniu specjalnym i wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.


Z myślą właśnie o tych dzieciach powstały w Przedszkolu nr 1 dwa specjalistyczne gabinety. Można w nich prowadzić zajęcia w małych grupach lub indywidualnie.


Powstanie gabinetów, realizacja zajęć dodatkowych oraz wyposażenie przedszkoli sfinansowane zostało w ramach projektu "Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej" - 973 357,81 zł (dofinansowanie: 827 354,13 zł) pozyskanego w ramach konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19 Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz