18 października 2020

Znamy termin wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej

Na 20 grudnia wyznaczył termin wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w okręgu wyborczym nr 2 wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Zarządzenie zostało wydane na skutek złożenia mandatu radnego przez Radosława Kasprzyka w lipcu br.


Wraz z zarządzeniem zaczyna obowiązywać kalendarz wyborczy, którego zapisy publikujemy poniżej:

- Do 13 października: - podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w okręgu wyborczym nr 2.

- Do 26 października: - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego nr 2, liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kuźni Raciborskiej dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej;

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, w okręgu wyborczym nr 2.

- Do 5 listopada: - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej III kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kuźni Raciborskiej.

- Do 10 listopada: - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III Miejskiej Komisji Wyborczej w Kuźni Raciborskiej.

- Do 15 listopada do godz. 24:00: - zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kuźni Raciborskiej list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 2, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

- Do 20 listopada: - zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kuźni Raciborskiej.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, informacji o numerze i granicach części obwodu głosowania nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kuźni Raciborskiej, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.

- Do 29 listopada: - przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Kuźni Raciborskiej numerów dla zarejestrowanych list kandydatów komitetów wyborczych, w okręgu wyborczym nr 2;

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kuźni Raciborskiej.

- sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej spisu wyborców.

- Do 5 grudnia: - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej III zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kuźni Raciborskiej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

- Do 11 grudnia: - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

- Do 15 grudnia: - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej III zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

- 18 grudnia o godz. 24:00: - zakończenie kampanii wyborczej.

- 19 grudnia: - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kuźni Raciborskiej spisu wyborców.

- 20 grudnia w godz. 7:00 - 21:00: - przeprowadzenie głosowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz