08 października 2020

Spotkanie z Prezesem ZLA Amicus-Med dotyczące funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Kuźnia Raciborska

5 października wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk i sekretarz Dominik Klimanek spotkali się z prezesem Amicus-Med Sp. z o. o. dr. Romanem Głowskim w związku z pytaniami mieszkańców dot. obecnego funkcjonowania ośrodków zdrowia na terenie Gminy.

 

Według informacji przekazanych przez prezesa Głowskiego, w związku z utrzymywaniem się stanu pandemii COVID-19, lekarze udzielają głównie teleporad. W uzasadnionych przypadkach pacjent zostaje umówiony na wizytę lekarską w gabinecie lekarskim, bądź realizowana jest wizyta lekarska. Świadczenia medyczne, realizowane są przez położną środowiskową i pielęgniarki środowiskowe.

Udzielane są świadczenia stomatologiczne, specjalistyczne, medycyny pracy, wykonywane są badania EKG i laboratoryjne.

Zastosowanie oddzielnych ciągów komunikacyjnych - wejść do ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach - zapewnia bezpieczeństwo epidemiologiczne. Budynek ośrodka zdrowia w Turzu nie jest dostosowany do takich wymogów, jak również występujące w tym ośrodku w dalszym ciągu problemy z wystawianiem e-recepty i e-porady, które to świadczenia są podstawą działalności w dobie pandemii. Póki co wstrzymano udzielanie w nim świadczeń medycznych, a pacjenci tam zadeklarowani objęci są opieką medyczną poradni w Kuźni.

Firma telekomunikacyjna świadcząca usługi dla Spółki zadeklarowała uruchomienie w październiku nowej usługi mającej usprawnić łączność z poszczególnymi gabinetami w ośrodkach zdrowia w Kuźni i Rudach. Pamiętajmy, że lekarz jednocześnie jest w stanie udzielać tylko jednej porady - porada w gabinecie, rozmowa na telefonie stacjonarnym, czy prywatnej komórce.

W pierwszym tygodniu listopada przebudowie ulegnie wejście do ośrodka zdrowia w Kuźni Raciborskiej, w którym pacjent będzie mógł za pomocą domofonu komunikować się z personelem poradni z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego i przepisów RODO. W dalszym ciągu realizowana jest zasada tzw. pustej poczekalni z jednym pacjentem oczekującym w środku.

Obowiązujący rygor sanitarny konieczny jest dla zachowania ciągłości pracy ośrodków zdrowia w gminie, a także zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i personelu medycznego.

W przypadku zainfekowania personelu dojdzie do paraliżu w zakresie udzielania wszelkich usług medycznych (porada lekarska, teleporada, e-recepta, badania laboratoryjne, EKG) z powodu skierowania personelu na kwarantannę lub izolację.

W poradni podporządkujmy się poleceniom pracowników.

W trosce o innych wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo - nośmy maseczki zakrywające nos i usta (maseczka zakrywająca tylko usta  nie zabezpiecza przed niczym, przyłbica chroni tylko oczy i w ogóle nie chroni przed infekcją dróg oddechowych), dezynfekujmy dłonie, stosujmy dystans społeczny.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz