23 października 2020

Remont ul. Powstańców w Kuźni. Będzie zmiana w organizacji ruchu

W środę, 21 października został przekazany wykonawcy teren budowy pod remont ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej. Zgodnie z umową podpisaną 15 października przebudową zajmować się będzie firma Drogomax sp. z o. o. z Tarnowskich Gór.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: VI. Transport dla działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Zakres prac do wykonania:

1) Wymiana podbudowy i nawierzchni istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,50 m., wraz z zabudową nowych krawężników po obu stronach jezdni.
2) Przebudowa tarczy skrzyżowania ul. Słowackiego (DP3534S) z ul. Powstańców, wraz z wykonaniem przystanku autobusowego.
3) Przebudowa istniejącego chodnika z wydzieleniem pasa szerokości 2,0 m. z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową.

4) Przebudowa tarczy skrzyżowania drogi gminnej ul. Browarna z ul. Powstańców.
5) Przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.
6) Przebudowa istniejącej sieci energetycznej napowietrznej oraz kablowej.
7) Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Browarnej, z przeznaczeniem dla obsługi pasażerów ruchu kolejowego, pobliskiej stacji kolejowej.
8) Wykonanie nowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów; stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, w tym z sygnalizacją wzbudzaną w obrębie pobliskiego przedszkola.

W najbliższych dniach zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Powstańców.

Za wszelkie utrudnienia w czasie remontu drogi przepraszamy.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz