28 września 2020

Zmiany w Radzie Miejskiej: Gerard Depta nowym przewodniczącym, Ilona Wróbel zastępcą

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej dokonano wyboru nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.


Nowy wybór był konieczny z uwagi na wydarzenie z 21 lipca br., kiedy to pod koniec obrad pełniący wówczas funkcję szefa Rady Miejskiej Radosław Kasprzyk poinformował zebranych, że rezygnuje z piastowanego stanowiska, a także zrzeka się mandatu radnego. Decyzja ta była podyktowana przejściem na fotel prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Od tamtego czasu rada obradowała w składzie 14-osobowym, a funkcję przewodniczącego przeszła w ręce Gerarda Depty - dotychczasowego zastępcy R. Kasprzyka. Sytuacja taka utrzymywała się do minionego czwartku, kiedy to w porządku obrad w punkcie 11 i 12 pojawił się zapis o wyborze nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.


Na oba stanowiska zgłoszono po jednym kandydacie. W wyniku jednomyślnego głosowania nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej został Gerard Depta, a wiceprzewodniczącą Ilona Wróbel.

Wybór nowego prezydium nadal oznacza pracę w składzie 14-osobowym. Stan taki utrzyma się do czasu wyborów uzupełniających, w których mieszkańcy przypisani do okręgu wyborczego nr 2 (ulice: Generała Bema, Roberta Lewandowskiego od 4A do końca numery parzyste). wybiorą nowego radnego. Termin wyborów nie został jeszcze ustalony.

tekst: Bartosz Kozina
fot. Dawid Machecki / nowiny.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz