15 września 2020

Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej

W czwartek, 3 września ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej. Wśród prac, które mają zostać wykonane znajdzie się m. in. sygnalizacja świetlna na wysokości przedszkola, ścieżka rowerowa czy przebudowa oświetlenia ulicznego.

Zakres prac do wykonania:

1) Wymiana podbudowy i nawierzchni istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,50 m., wraz z zabudową nowych krawężników po obu stronach jezdni.
2) Przebudowa tarczy skrzyżowania ul. Słowackiego (DP3534S) z ul. Powstańców, wraz z wykonaniem przystanku autobusowego.
3) Przebudowa istniejącego chodnika z wydzieleniem pasa szerokości 2,0 m. z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową.


4) Przebudowa tarczy skrzyżowania drogi gminnej ul. Browarna z ul. Powstańców.
5) Przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.
6) Przebudowa istniejącej sieci energetycznej napowietrznej oraz kablowej.
7) Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Browarnej, z przeznaczeniem dla obsługi pasażerów ruchu kolejowego, pobliskiej stacji kolejowej.
8) Wykonanie nowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów; stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, w tym z sygnalizacją wzbudzaną w obrębie pobliskiego przedszkola.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz