23 września 2020

Marszałkowski Budżet Obywatelski 2020. Dziś ostatni dzień, by zagłosować na swój projekt

Przypominamy, że trwa głosowanie w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy regionu mogą wziąć w nim udział do dziś, 23 września oddając głosy na projekty z terenu Gminy Kuźnia Raciborska bądź o zasięgu wojewódzkim.

 Zachęcamy wszystkich do oddania głosu na dwa projekty z ternu Gminy Kuźnia Raciborska:

1) Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry.
2) Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeka Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry.

Głosowanie odbywa się elektronicznie, za pomocą aplikacji, dostępnej na stronie bo.slaskie.pl w zakładce Głosuj. Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa, którzy mogą wybierać spośród 90 zadań dopuszczonych do głosowania. Wyniki głosowania poznamy w październiku.

W ramach głosowania każdy mieszkaniec województwa śląskiego przyznaje w sumie 4 punkty - 1 dla zadań zgłoszonych w puli wojewódzkiej oraz 3 dla zadań zgłoszonych w pulach podregionalnych. Głosować można tylko jeden raz - podczas jednej sesji logowania należy przyznać wszystkie punkty. Dodatkowo przypominamy, że od głosującego zależy, czy odda 3 punkty na jedno zadanie, czy podzieli je na dwa lub trzy zadania.

Podczas głosowania należy podać swoje dane osobowe (PESEL, imię i nazwisko, imię matki, na podstawie których weryfikowana będzie poprawność głosowania, tak aby każdy mieszkaniec głosował raz) oraz numer telefonu, na który zostanie przesłany kod weryfikujący. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w panelu oraz w zakładce na bo.slaskie.pl.


Poniżej przedstawiamy 4 proste kroki, które należy wykonać, by zagłosować w panelu dostępnym na stronie bo.slaskie.pl:

KROK 1 - wybierz zadania, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów (1 punkt na zadania wojewódzkie, od 1 do 3 punktów na zadanie / zadania z dowolnych podregionów).

W panelu dostępne są informacje o zadaniach (tytuł, kod, proponowana lokalizacja, szacowany koszt, skrócony opis przygotowany przez autora zadania).

KROK 2 - uwierzytelnij się, podając swoje dane (imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki, numer telefonu).

KROK 3 - potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ.

KROK 4 - zatwierdź oddawane głosy, wpisując kod, który otrzymasz SMSem na wskazany numer telefonu oraz klikając ZATWIERDŹ. Na każdy numer telefonu można otrzymać do pięciu kodów weryfikujących (liczą się kody wykorzystane do zatwierdzenia głosowania).

Po zatwierdzeniu nie będzie możliwości zmiany decyzji lub ponownego głosowania.

Ważne! Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego o wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy województwa w drodze głosowania. Realizowane będą zadania wybrane przez mieszkańców, czyli takie, na które oddany będzie co najmniej jeden głos.

Głosowanie trwa do dziś, 23 września 2020 r.


UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz