12 lipca 2020

Tokarka karuzelowa firmy Rafamet S. A. wyruszy do Peru

Peru to docelowe miejsce pracy maszyny, którą w firmie Rafamet zamówił Thyssenkrupp Industrial Solutions. Obrabiarka karuzelowa KCI 500 N już w sierpniu tego roku znajdzie się za oceanem.


Zanim jednak trafi do klienta, przejdzie żmudny proces zaplanowanej w najdrobniejszych szczegółach wysyłki.

Fabryka Obrabiarek Rafamet S. A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej jest jednym z wiodących na świecie producentów innowacyjnych, wydajnych i wielkogabarytowych obrabiarek skrawających do metalu. Rafamet w swojej ofercie posiada obrabiarki dla przedsiębiorstw eksploatujących tabor szynowy (tokarki nadtorowe, tokarki podtorowe, tokarki do kół, tokarki do osi, frezarki do ram wózków), szynowo-drogowe wózki manewrowe, tokarki karuzelowe, tokarki horyzontalne, frezarki bramowe, systemy informatyczne, pomiarowe i diagnostyczne. Firma opracowuje programy technologiczne dla obróbki części na obrabiarkach CNC oraz wdraża specjalistyczne oprogramowania do stosowania w produkowanych obrabiarkach. Zakres świadczonych usług dotyczy remontów i modernizacji obrabiarek, a także obróbki mechanicznej na maszynach wielkogabarytowych.


KCI 500 N wyruszy za ocean

Dwustojakowe tokarki karuzelowe serii KCI przeznaczone są do wykonywania operacji obróbkowych w zakresie toczenia, wytaczania powierzchni cylindrycznych, stożkowych i krzywoliniowych wielkogabarytowych przedmiotów o skomplikowanych kształtach i wadze do 150 ton. Sama obrabiarka waży ok 200 ton. - Obecnie przygotowujemy się do wysyłki obrabiarki typu KCI 500 N dla naszego kontrahenta Thyssenkrupp Industrial Solutions S. A. z przeznaczeniem do Peru. Tokarka będzie transportowana drogą lądową i morską. Pakowanie i wysyłka takiej obrabiarki oraz jej montaż u klienta jest dużym logistycznym wyzwaniem. Biorąc pod uwagę to, że niektóre elementy tokarki mają wagę do 40 ton oraz duże wymiary. Transport poszczególnych elementów odbędzie się w trzech skrzyniach wielkogabarytowych oraz w ośmiu kontenerach. Wszystko musi być zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach - mówi Krzysztof Staworzyński, kierownik działu realizacji sprzedaży w Rafamet S. A.

W procesie przygotowania maszyny do wysyłki osoby odpowiedzialne Spółki z Kuźni Raciborskiej muszą przewidzieć odpowiedni dobór środków transportów, opakowań, a także zabezpieczenie ładunku przed warunkami atmosferycznymi. - Musimy także uwzględnić dobór kontenerów, mocowań na samochodach oraz na kontenerach, a także to, jak będzie wyglądał przeładunek skrzyń z samochodów do kontenerów typu FLAT RACK i załadunek na statek - dodaje K. Staworzyński.


Decydujące znaczenie ma również miejsce instalacji tokarki. - Należy ustalić jakimi środkami dźwigowymi dysponuje odbiorca, czy posiada miejsce na składowanie tych elementów w obrębie fundamentu, na którym zainstalowana zostanie tokarka. Ważna jest także sama droga dojazdu na samo miejsce przeznaczenia. Jednym z największych wyzwań jest zgranie czasowe dostawy obrabiarki z wynajęciem urządzeń dźwigowych oraz przyjazdem naszej ekipy monterskiej, która po dostawie towaru rozpoczyna wyładunek obrabiarki, wstawia elementy obrabiarki do fundamentu i rozpoczyna montaż - tłumaczy Krzysztof Staworzyński.

Opakowanie ma znaczenie

Bezpieczne dostarczenie towaru stało się ważnym elementem logistyki, a odpowiednie pakowanie maszyn do transportu gwarancją sukcesu. Bardzo dobrą praktyką jest projektowanie maszyny z myślą o tym, jak ją potem przetransportować. - Dobrze przemyślana konstrukcja daje się łatwo podzielić na mniejsze elementy, które zmieszczą się w kontenerze. Pakowanie maszyn do transportu nie jest wtedy pracochłonne i czasochłonne. Istnieją także sytuacje, gdy maszyna musi zostać wysłana w całości, lub jej elementy składowe są duże, co wiąże się z transportem ładunku ponadgabarytowego - mówi Henryk Baron, zastępca Głównego Konstruktora w Rafamet S. A.

Podstawowym zadaniem opakowania transportowego jest ochrona towaru przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych i to zarówno klimatycznych, biologicznych, chemicznych, jak i mechanicznych. Ładunek może być na nie narażony w czasie przewozu, składowania czy magazynowania. Zaprojektowanie odpowiedniego opakowania jest rzeczą bardzo odpowiedzialną i wymaga specjalistycznej wiedzy.


- Konstruktor, decydując się na wybór opakowania odpowiedniego dla danego wyrobu, musi wziąć pod uwagę cały szereg istotnych czynników: rodzaj towaru, tzn. jego wymiary, masę i kształt, własności mechaniczne wyrobu, czyli jego odporność na wstrząsy, wytrzymałość na ściskanie itp., a także odporność na działanie warunków atmosferycznych. Na końcową postać opakowania ma również wpływ rodzaj użytego środka transportu i sposób przeładunku towarów oraz warunki składowania - wyjaśnia H. Baron. Ważną sprawą jest także uwzględnienie wartości pakowanego produktu. Opakowanie powinno być estetyczne, lekkie i tanie. Wykonanie opakowania nie może być bardzo skomplikowane i pracochłonne. Powinno ułatwiać zapakowanie i rozpakowanie towaru. Rodzaj i jakość zastosowanego opakowania transportowego ma wpływ na wysokość kosztów transportu.

- Planowanie jest bardzo ważną częścią procesu pakowania do transportu. Warto się do niego odpowiednio przygotować, jak również skorzystać z usług doświadczonej firmy wykonującej opakowania i pakującej towary - tłumaczy Henryk Baron. - Do każdej przesyłki trzeba podejść indywidualnie. Praktycznie rzadko się zdarza, by wysyłki były powtarzalne. Nawet ta sama obrabiarka może być za każdym razem inaczej pakowana. Nieustannie zmieniają się też wymagania dotyczące transportu. Zmieniają się jego metody, środki transportu, materiały i sposoby zabezpieczenia ładunku. Modyfikacjom ulegają również przepisy międzynarodowe. Musimy cały czas nad tym wszystkim czuwać i za każdym razem poszukiwać optymalnych rozwiązań dostawy - dodaje na koniec Henryk Baron.

Wysyłka maszyn w dobie COVID-19

Mimo panującej pandemii Rafamet S. A. produkuje obrabiarki zgodnie z zawartymi kontraktami. - Ograniczony przepływ towarów spowodowany kontrolami na granicy, przestoje i opóźnienia w dostawach oraz duże utrudnienia związane z wyjazdami personelu poza teren zakładu pracy, powoduje dodatkowe wyzwania, które należy uwzględniać przy takich dużych projektach. Dlatego też do każdej wysyłki tokarki trzeba podejść indywidualnie, analizując wiele zmiennych na, które trzeba na bieżąco reagować. Mimo tych utrudnień związanych z pandemią Rafamet S. A. dobrze sobie radzi z tą sytuacją i nie odczuwamy w wyraźny sposób ograniczeń jakie są z tym związane - mówi na koniec Krzysztof Staworzyński.


W tym roku Fabryka Obrabiarek Rafamet wysłała maszyny dla klientów z Polski, Chin, Korei Południowej, Azerbejdżanu, Izraela, a także Czech, Niemiec, Francji, Turcji, Norwegii, a także do wspomnianego Peru.

Tekst: Magdalena Matusik / Adventure Media
Zdjęcia: Aleksandra Dik / Adventure Media

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz