03 lipca 2020

Szkoła w Rudach będzie mieć zieloną pracownię

58 Zielonych Pracowni powstanie w placówkach oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To efekt rozstrzygniętego konkursu "Zielona Pracownia' 2020".

Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Łączna suma dofinansowania na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln zł.

- Pomysł, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu - to główne elementy, które ocenialiśmy przy wyborze Zielonych Pracowni - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.


Celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, nagrodzone we wcześniejszym konkursie "Zielona Pracownia_Projekt'2020". Nadesłano 104 zgłoszenia, spośród których wyłoniono 58 najlepszych. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w placówce oświatowej, można było uzyskać do 30 tys. zł dotacji.


Podsumowując sześć edycji konkursów - "Zielona Pracownia_Projekt" oraz "Zielona Pracownia" - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 10,2 mln zł na utworzenie 308 zielonych pracowni w województwie śląskim.


Z Gminy Kuźnia Raciborska dofinansowanie w kwocie 30 000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach - "Leśna kraina wokół nas".


Zdjęcia w tekście prezentują wizualizację sali

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz