17 lipca 2020

Kolej na kolej. Gmina Kuźnia Raciborska realizuje projekt z Gminą Třemešná w Czechach

13 lipca w Ostrawie odbyło się spotkanie partnerów projektu "Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny". Spotkanie miało charakter pierwszego spotkania zespołu roboczego. Projekt realizowany jest we współpracy z Úzkorozchodná trať Třemešná ve Slezsku - Osoblaha.

Celem projektu jest stworzenie rozległego ośrodka turystycznego, który łączy problematykę kolei wąskotorowej. Ośrodek turystyczny będzie składać się z zabytkowych budynków dworca kolejowego wzdłuż toru w Osobłodze i centrum multimedialnego w Kuźni Raciborskiej (stacja Rudy). Budynki zostaną naprawione i powiązane z koleją wąskotorową.


Zadania realizowane są w ramach projektu "Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny", numer projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A CZ-PL. Projekt realizowany będzie do września 2022 roku.


Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 255 123,85 €.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz