21 czerwca 2020

Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie raciborskim i wodzisławskim

W niedzielę, 21 czerwca o godz. 12:00 w związku ze wzrostami stanu wód na wodowskazach powyżej alarmowych, wojewoda śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego.

Służby dyżurne Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej od soboty monitorują sytuację na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Już 20 czerwca na prośbę Burmistrza Miasta zwiększono zrzuty wody do rzeki Rudy z Elektrowni Rybnik celem ich bezpiecznego dla mieszkańców przeprowadzenia do rzeki Odry. Obecnie zrzuty wody są stale monitorowane przez służby Elektrowni Rybnik, konsultowane ze służbami dyżurnymi Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej; szykowana jest także ewentualna rezerwa powodziowa na zbiorniku, a patrząc na prognozy pogody, aktualnie nie ma zagrożenia powodziowego.
Stany wody na rzece Odrze na bieżąco są monitorowane na poszczególnych wodowskazach przez służby dyżurne oraz w terenie przez strażaków ochotników OSP. tj. wały przeciwpowodziowe, klapy zwrotne, zasuwy. W razie konieczności będą podejmowane dalsze działania.

Stany wód - strona Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego - TUTAJ.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz