04 maja 2020

PSZOK wznawia przyjmowanie odpadów dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska

Począwszy od maja br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska będzie czynny we wtorki w godz. 8:00-16:00 i czwartki w godz. 8:00-19:00.

Prosimy o stosowanie się do ogólnopolskich zaleceń związanych z sytuacją wywołaną przez koronawirusa, zadbanie o bezpieczeństwo, ograniczenie kontaktów, respektowanie obowiązku w zakresie przemieszczania się jedynie w grupie do 2 osób oraz respektowanie poniższych zasad:

1. Należy zachowywać odpowiednią odległość między osobami oczekującymi (2 metry) na przyjęcie;
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na teren PSZOKa zostaną wpuszczeni / obsłużeni tylko i wyłącznie mieszkańcy z założoną maseczką ochronną i rękawiczkami;
3. Ogranicza się liczbę mieszkańców, którzy mogą w jednym czasie przebywać na terenie PSZOKa tj. będą wpuszczane jednocześnie max 2 pojazdy, w 1 pojeździe wpuszczony zostanie tylko kierowca;
4. W przypadku dostaw odpadów wielkogabarytowych oraz w celu ich rozładunku zostaną wpuszczone max. 2 osoby;
5. Wjeżdżając z odpadem na wagę należy:

a) mieć już odpowiednio wypełniony druk POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA / PRZYJĘCIA ODPADÓW; druk można pobrać z naszej strony internetowej GPWiK w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI / PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW; w przypadku braku takiej możliwości można odebrać wersję papierową na miejscu - na wadze, jednakże długopis należy posiadać własny.
b) w przypadku dostaw kilku rodzajów odpadów, odpady należy mieć już posortowane na odpowiednie frakcje;
c) nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie PSZOKa; poszczególne frakcje dostarczanych odpadów muszą być przygotowane do zważenia w celu skrócenia do minimum czasu obsługi i uniknięcia ewentualnych kolejek
d) odpad na wadze zostanie zweryfikowany przez pracownika PSZOK;
e) po pozytywnej weryfikacji mieszkaniec:

- umieszcza odpady we wskazanym miejscu;
- wpisuje masę odpadów podaną przez pracownika wagi na druku POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA / PRZYJĘCIA ODPADÓW;
- okazuje pracownikowi wagi poprawnie wypełnione POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA / PRZYJĘCIA ODPADÓW i wrzuca druk do skrzynki mieszczącej się przy wadze;
- opuszcza teren PSZOKa;

6. Odpady do PSZOK należy dostarczać we własnych opakowaniach (kartonach, workach, koszach); wyjątek stanowią odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (worki: niebieski, żółty, zielony);
7. Pozostałe warunki przyjmowania odpadów zgodnie z Regulaminem PSZOKa.

Apelujemy, aby w czasie epidemii korzystać z PSZOK tylko w razie konieczności i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.

Dziękujemy za zrozumienie.

Prezes Zarządu
Marian Kostka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz