29 maja 2020

NCBiR dofinansuje projekt Odlewni Rafamet Sp. z o. o.

Zarząd Fabryki Obrabiarek Rafamet S. A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że 28 maja 2020 r. powziął informację o wyborze przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o. o.

Nazwa projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive", złożonego w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.
Suma kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 17.898.387,50 zł, a kwota dofinansowania to 7.481.798,13 zł. Emitent udzielił podmiotowi zależnemu promesy pożyczki w wysokości 10.500.000,00 zł przeznaczonej na finansowanie powyższego projektu badawczo-rozwojowego. Rafamet S. A. i Odlewnia Rafamet Sp. z o. o. podejmą działania zmierzające do poszukiwania zewnętrznego źródła dofinansowania tego przedsięwzięcia.

Magdalena Matusik / Adventure Media

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz