06 maja 2020

Gminne przedszkola ponownie otwarte

W środę, 6 maja po prawie dwumiesięcznej przerwie, na nowo zostały otwarte drzwi gminnych przedszkoli. Gmina ustaliła limit dzieci w grupach na 10. Zgodnie ze zgłoszeniami zorganizowano opiekę dla 37 dzieci (z 339 uczęszczających normalnie).

Pierwszeństwo w przyjęciu mieli, zgodnie z zaleceniami, dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


We wszystkich przedszkolach obowiązują nowe procedury i zasady postępowania przyprowadzania i odbierania dzieci. Przedszkola są wysprzątane, place zabaw zabezpieczone.


Gmina pomogła dyrektorom w przygotowaniu przedszkoli na przyjęcie dzieci zaopatrując je w środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej dla pracowników.


Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej zakupił dla wszystkich naszych przedszkolaków oraz dzieci z klas I-III bandanki do ochrony ust i nosa. Dzieci otrzymywać je będą w miarę powrotu do placówek.


Gminne przedszkola uczestnicząc w akcji "Mogę! zatrzymać smog" otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego 8 oczyszczaczy powietrza. One teraz, w tej szczególnej sytuacji, będą pomagały w utrzymaniu czystości powietrza w salach, gdzie będą przedszkolaki.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz