21 kwietnia 2020

Remont drogi w Turzu powoli zbliża się do końca [FOTO]

Od stycznia w Turzu trwa remont drogi powiatowej (ul. Raciborska). Dziś od mostu na Rudzie do kapliczki przy skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej i Kościelnej kładziony jest asfalt. A my pokazujemy, jak remontowane odcinki wyglądały w niedzielę.

Przypomnijmy, że równolegle do remontu wspomnianego wyżej odcinka, trwały prace modernizacyjne na innej drodze powiatowej, która łączy Turze z Siedliskami i Budziskami. Tam remont dobiegł już końca.


Koszt remontu ul. Raciborskiej w Turzu to 2 763 000 zł (z tego 1 638 083 zł to środki, które pozyskano z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych). Pozostałe koszty zostaną poniesione ze środków powiatu raciborskiego i Gminy Kuźnia Raciborska, z kolei koszt drugiej inwestycji (odcinek w kierunku Budzisk) to 2 127 972 zł (z tego 1 276 783 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych). Pozostałe koszty również zostaną poniesione przez Powiat i Gminę Kuźnia Raciborska.


Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz