06 kwietnia 2020

Komunikat PSSE w Raciborzu nt. danych dla powiatu raciborskiego

Zgodnie z najnowszym, szczegółowym raportem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu, sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Kuźnia Raciborska 5 kwietnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS: 4 (to liczba osób, które miały kontakt z osobą zakażoną);

- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2: 1 (to liczba osób przebywających w szpitalu z objawami zakażenia i oczekujących na wynik testu);

- liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 35 (to liczba osób podlegających kwarantannie po powrocie z zagranicy);


- liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 1;

- liczba ozdrowieńców: 0;

- liczba zgonów: 0.

Wszystkie osoby pozostające pod nadzorem Sanepidu, pozostające w miejscu zamieszkania i wymagające pomocy, za pośrednictwem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uzyskają wsparcie ze strony Gminy Kuźnia Raciborska przy pomocy MOPS.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy objętym opieką epidemiologiczną życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz