03 grudnia 2019

"I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem". Weź udział w konkursie plastycznym i wygraj atrakcyjne nagrody!

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej serdecznie zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej z terenu Gminy Kuźnia Raciborska do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. "I Ty możesz zostać św. Mikołajem".

Regulamin konkursu:

I. Cele:

1. Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego oraz rozbudzenie wyobraźni i twórczego myślenia.
2. Pobudzenie wrażliwości estetycznej i sprawności manualnych.
3. Kontynuacja tradycji Świąt Bożego Narodzenia związanej z wiarą w św. Mikołaja.
4. Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

II. Kategorie wiekowe:

1. Przedszkole.
2. Klasy I-III Szkoły Podstawowej.
3. Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej.

III. Kryterium oceny:

1. Zgodność z regulaminem.
2. Walory estetyczne i artystyczne nadesłanych prac.
4. Własna inwencja twórcza i nieinspirowana masowymi wydawnictwami.

IV. Uczestnicy nadsyłają po jednej pracy plastycznej wykonanej w dowolnej technice. Prace należy wykonać na kartce formatu A3 lub A4.

V. Praca na odwrocie powinna mieć przyklejona kartę zgłoszenia - powinna być opatrzona podpisem zawierającymi: imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasę, adres placówki delegującej, imię i nazwisko opiekuna plastycznego.


VI. Prace należy dostarczać pod adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9 do 12 grudnia 2019 r. do godz. 12:00.

VII. Prace konkursowe ocenia komisja powołana przez Organizatora.

VIII. Podsumowanie konkursu - rozstrzygnięcie, rozdanie nagród, wystawa prac - nastąpi 14 grudnia 2019 r. ok. godz. 17:00 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej.

IX. Wszystkie prace po zakończonej imprezie można odebrać. Prace nieodebrane staja się własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z konkursem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz