23 września 2019

Atrakcje turystyczne Gminy Kuźnia Raciborska elementem promocji na Kongresie Żeglugi Śródlądowej w Opolu

18 września pracownicy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej prezentowali tereny inwestycyjne oraz atrakcje turystyczne Gminy Kuźnia Raciborska podczas II Kongresu Żeglugi Śródlądowej pn. "W stronę korzyści", który odbył się w Opolu.Oprócz prezentacji walorów inwestycyjnych i turystycznych, podczas kongresu można było zapoznać się z rezultatami pracy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie działań na rzecz rozwoju transportu rzecznego w Polsce oraz zapoznać się z informacją nt. stanu polskich rzek i ich wykorzystania w europejskim transporcie towarów oraz turystyce.Ważnym tematem omawianym w trakcie kongresu była rola edukacji młodzieży i ich szanse na rozwój w tym segmencie gospodarki, współpracy z biznesem oraz pokazanie perspektywy rozwoju dla przyszłych, młodych kadr.Podczas kongresu stoisko Gminy Kuźnia Raciborska odwiedzili m. in.: minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, poseł na Sejm RP Katarzyna Dutkiewicz oraz wojewoda opolski Adrian Czubak.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz