12 czerwca 2019

Okresowa zmiana czasu pracy Urzędu Miejskiego

Z powodu utrzymujących się wysokich temperatur na zewnątrz, a tym samym w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej burmistrz Paweł Macha wydał zarządzenie, na mocy którego w dniach 11-14 czerwca zmienia się czas pracy magistratu. Szczegóły poniżej:


1) 11 czerwca 2019 r. (wtorek): od 6:30 do 13:30;
2) 12 czerwca 2019 r. (środa): od 6:30 do 13:30;
3) 13 czerwca 2019 r. (czwartek): od 6:30 do 16:00;
4) 14 czerwca 2019 r. (piątek): od 6:30 do 12:00.

Kasa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w dniach 11-14 czerwca 2019 r. będzie czynna w następujących godzinach:

1) 11 czerwca 2019 r. (wtorek): od 6:30 do 13:00;
2) 12 czerwca 2019 r. (środa): od 6:30 do 13:00;
3) 13 czerwca 2019 r. (czwartek): od 6:30 do 15:30;
4) 14 czerwca 2019 r. (piątek): od 6:30 do 11:30.

W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ulicy Topolowej - Etap I, projekt dostępny jest do publicznego wglądu w dniach 11-14 czerwca 2019 r. w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w następujących godzinach:

1) 11 czerwca 2019 r. (wtorek): od 8:00 do 15:00;
2) 12 czerwca 2019 r. (środa): od 8:00 do 15:00;
3) 13 czerwca 2019 r. (czwartek): od 8:00 do 16:00;
4) 14 czerwca 2019 r. (piątek): od 8:00 do 13:00.

Zarządzenie Nr B.120.1.37.2019
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z 10 czerwca 2019 roku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz