06 czerwca 2019

Lubisz tańczyć, malować, śpiewać? Skorzystaj z oferty MOKSiR!

Choć sezon artystyczny 2018 / 2019 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej powoli dobiega końca, to już teraz pojawiają się propozycje nowych zajęć, które mogłyby rozpocząć się wraz z początkiem nowego sezonu, czyli we wrześniu br.Wśród wrześniowych propozycji znajdują się: zajęcia taneczne, zajęcia wokalne, rysunek i malarstwo oraz zajęcia instrumentalne (gitara, pianino). By którekolwiek z nich mogły się rozpocząć, poszczególne grupy muszą liczyć minimum 10 osób. Zajęcia będą odpłatne.


Będzie również możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć w świetlicach wiejskich w Rudach, Jankowicach, Rudzie Kozielskiej, Turzu, Siedliskach, Budziska i Rudzie. W tym celu należy kontaktować się z opiekunami świetlic w wymienionych wyżej sołectwach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz