30 czerwca 2019

40 lat w oświacie. Alina Mościcka i Renata Sobczyk zakończyły pracę w szkole

19 czerwca w Kuźni Raciborskiej i Rudach odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego. Po raz pierwszy po wprowadzeniu zmian w systemie oświaty żegnano absolwentów klas VIII i po raz ostatni absolwentów klas III gimnazjum. W obu placówkach pożegnano również pracowników odchodzących na emeryturę.


W szkole w Rudach pożegnano wicedyrektor Renatę Sobczyk, która spędziła w szkole w Rudach 42 lata w roli nauczyciela, dyrektora i wicedyrektora, a wcześniej przez 8 lat była jej uczennicą.


Z kolei w szkole w Kuźni Raciborskiej pożegnano Alinę Mościcką, która przepracowała 40 lat w roli nauczyciela i wicedyrektora.W obu uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządu Gminy Kuźnia Raciborska w osobach burmistrza Pawła Machy, zastępcy burmistrza Sylwii Brzezickiej-Tesarczyk oraz szefowej referatu Edukacji, Sportu i Promocji Anny Mainusz.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz