03 maja 2019

Przedstawiciele miast partnerskich spotkali się w MOKSiR

29 kwietnia w Kuźni Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Kuźnia Raciborska i miasta partnerskiego Odry z Republiki Czeskiej. Tematem spotkania była organizacja wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy miast partnerskich w roku bieżącym oraz plany na rok 2020.


W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie oby miast - Libor Helis ze strony czeskiej i Paweł Macha po stronie polskiej, zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, a także Alena Zemanova, Jana Baeova, Jana Kosova, dyrektor MOKSiR Anna Kijek, Wioleta Pewniak (MOKSiR), Dominika Turkieiwcz (Urząd Miejski) i Marcin Gałuszka-Biernacki (Urząd Miejski).


UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz