08 lutego 2019

Sołectwo Ruda ma nowego sołtysa

Zgodnie z harmonogramem zebrań mieszkańców w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy, których celem jest wybór nowego sołtysa i rady sołeckiej, w czwartek, 7 lutego przyszedł czas na Rudę. W zebraniu wzięło udział 37 mieszkańców. Nowym sołtysem został Przemysław Hawro.


Zastąpił on na tym stanowisku Jana Stanka, który funkcję sołtysa pełnił ponad 20 lat. W grudniu ubiegłego roku wraz z sołtysem Turza Marceliną Waśniowską został nagrodzony przez władze miasta za długoletnią pracę na rzecz wiejskiej społeczności. Już wtedy zapowiedział, że to jego ostatni kadencja i w lutym Ruda będzie miała nowego sołtysa.Na funkcję sołtysa zgłoszono trzech kandydatów, a byli to: Tomasz Florek, Zygmunt Bartnik i Przemysław Hawro. Po przeliczeniu głosów mieszkańców, przewodniczący zebrania, sekretarz Dominik Klimanek odczytał protokół sporządzony przez komisję skrutacyjną.


Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Tomasz Florek - 10, Zygmunt Bartnik - 11, Przemysław Hawro - 15. W wyniku tajnego głosowania największą ilość głosów otrzymał Przemysław Hawro i został wybrany sołtysem sołectwa Ruda na kadencję 2018-2023.


W skład sześcioosobowej rady sołeckiej wybrani zostali: Rafał Żemełka, Erwin Pieruszka, Łukasz Groborz, Aniela Janik, Tomasz Florek i Zygmunt Bartnik.

Dziś odbędą się wybory w Budziskach. Ostatnim sołectwem będą Siedliska, gdzie mieszkańcy zbiorą się w poniedziałek, 11 lutego.

oprac. BK
fot. Ilona Burgieł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz