28 lutego 2019

Na Placu Zwycięstwa rozpoczęły się prace budowlane

Po latach oczekiwań i biurokratycznych perturbacjach, przed kilkoma dniami na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej pojawiły się firmy budowlane, których celem jest kompleksowa modernizacja wspomnianego wyżej punktu znajdującego się w centrum miasta.Przedmiotem zamówienia jest: "Rewitalizacja Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej". Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.


Zakres prac do wykonania obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni z wykruszonego betonu na nawierzchnię z kostki betonowej, a w rejonie fontanny - wzór róży wiatrów - z płyt granitowych wraz z osadzeniem liter wskazujących strony świata. Zakres prac obejmuje również zabudowę elementów małej architektury w postaci: zdroju miejskiego, betonowych ław i donic oraz koszy, montaż gabionów wypełnionych szkłem, wykonanie podświetlenia gabionów wraz z montażem latarni parkowych.


Szczegółowy zakres prac:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej wraz z korytowaniem do wymaganej głębokości;
- wykonanie nowej podbudowy;
- zabudowa krawężników i obrzeży;
- ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z zaprojektowanym wzorem układania;
- ułożenie płyt granitowych we wzorze róży wiatrów;
- zabudowa betonowych ławek, donic, śmietników, zdroju miejskiego oraz krat żeliwnych;
- zabudowa gabionów z siatek stalowych z wypełnieniem szkłem;
- montaż podświetlenia gabionów;
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wraz z zabudową podświetlenia gabionów;
- montaż słupów oświetleniowych;
- przemieszczenie głazu kamiennego znajdującego się na placu w miejsce docelowe wskazane w projekcie;
- geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z potwierdzeniem naniesienia zmian powykonawczych w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu.


Remont prowadzi konsorcjum firm:

Lider: "AGAL" SP. Z O. O., ul. Letnia 10, 44-273 Rybnik
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "AGBUD" Agata Gomola, ul. Niedobczycka 40, 44-290 Jejkowice.


Kwota inwestycji to: 549.387,65 zł.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 30 kwietnia 2019 roku.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz