03 lutego 2019

Marcelina Waśniowska pozostaje na stanowisku sołtysa Turza

31 stycznia prawie setka turzan zgromadzona w Wiejskim Ośrodku Kultury dokonała wyboru sołtysa na kadencję 2019-2024. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu zarekomendowali trójkę kandydatów: Sylwię Zasadni, Zygfrydę Wranik oraz dotychczasową sołtys Marcelinę Waśniowską.


W tajnym głosowaniu, największą ilość - 43 głosy, zdobyła Marcelina Waśniowska, która - przypomnijmy - pełni tę funkcję już 20 lat. Na grudniowej sesji Rady Miejskiej została uhonorowana przez władze miasta za długoletnią działalność na rzecz sołectwa Turze. Wraz z nią nagrodzono również Jana Stanka, który także od dwóch dekad sołtysuje niewielkiej Rudzie.


W skład dziesięcioosobowej Rady Sołeckiej Turza wybrani zostali: Paweł Marek, Bernard Pieruszka, Zygfryd Wranik, Irena Holecka, Piotr Reichel, Ewa Pichali, Michał Kostka, Gerard Depta, Roman Skarupa i Dawid Depta.

Fot. BK i UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz