11 lutego 2019

Adrian Juraszek nadal sołtysem Budzisk

Przedostatnim sołectwem, w którym zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym muszą odbyć się wybory sołtysa i rady sołeckiej były w miniony piątek Budziska. Podobnie jak w Turzu, Jankowicach, Rudzie Kozielskiej i Rudach, także i tu przez kolejne pięć lat rządzić będzie ten sam sołtys.


W zebraniu, które odbyło się 8 lutego w świetlicy wiejskiej wzięło udział 127 mieszkańców Budzisk. Dotychczasowy sołtys Adrian Juraszek był jedynym kandydatem zgłoszonym przez mieszkańców sołectwa. W głosowaniu tajnym, na funkcję sołtysa w kadencji 2018-2023 został wybrany jednogłośnie.   


W skład ośmioosobowej rady sołeckiej wybrani zostali: Grzegorz Mandrysz, Monika Tomala, Adam Panek, Bernard Kalemba, Gabriela Brzeźniak, Ryszard Buczek, Jarosław Kaszuba i Dawid Wydra.


Dziś wybory sołtysa Siedlisk. Będą to ostatnie wybory sołeckie w tej kadencji.

oprac. BK
fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz