21 stycznia 2019

Koniec kadencji rad sołeckich. Wkrótce nowe wybory

Dobiega końca czteroletnia kadencja sołtysów oraz rad sołeckich, a także przewodniczących i składów osobowych zarządów jednostek pomocniczych, których wybrano na lata 2015-2019. Nowa kadencja - tym razem pięcioletnia - rozpocznie się na przełomie stycznia i lutego 2019 r.


Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska podaje do publicznej wiadomości terminy zebrań w sołectwach oraz miejskich jednostkach pomocniczych, podczas których odbędą się wybory Sołtysów / Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Rad Sołeckich / Zarządów Osiedli:

29.01.2019 (wtorek), godz. 17:00 - Jankowice (świetlica wiejska)

30.01.2019 (środa),  godz. 17:00 - Kuźnia Raciborska, Osiedle "Stara Kuźnia" (MOKSiR)

31.01.2019 (czwartek),  godz. 17:00 - Turze (wiejski ośrodek kultury)

4.02.2019 (poniedziałek),  godz. 17:00 - Ruda Kozielska (świetlica wiejska)

5.02.2019 (wtorek),  godz. 17:00 - Rudy (szkoła podstawowa)

6.02.2019 (środa),  godz. 17:00 - Kuźnia Raciborska, "Osiedle Nr 1" (MOKSiR)

7.02.2019 (czwartek), godz. 17:00 - Ruda (świetlica wiejska)

8.02.2019 (piątek), godz. 17:00 - Budziska (świetlica wiejska)

11.02.2019 (poniedziałek), godz. 17:00 - Siedliska (świetlica wiejska).

Przypominamy, że sołtysów / przewodniczących jednostek pomocniczych oraz rady sołeckie / składy osobowe zarządów jednostek wybierają mieszkańcy na zwołanym zebraniu mieszkańców danego sołectwa bądź jednostki pomocniczej.

Aktualnie w poszczególnych sołectwach funkcję szefa danej jednostki pełnią:

Jankowice - Norbert Gacka, Kuźnia Raciborska - Osiedle / Stara Kuźnia - Bernard Kowol, Turze - Marcelina Waśniowska, Ruda Kozielska - Gizela Górecka, Rudy - Wojciech Węglorz, Kuźnia Raciborska - Osiedle / Osiedle nr 1 - Krystyna Borutko, Ruda - Jan Stanek, Budziska - Adrian Juraszek i Siedliska - Jan Krybus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz