21 grudnia 2018

Przedświąteczne spotkania studentów UTW i kuźniańskich strażaków

Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia działacze rozmaitych organizacji zbierają się na opłatkowych spotkaniach. Nie inaczej było w przypadku Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego studenci zebrali się w restauracji "Nova" oraz kuźniańskich ochotników, którzy mijający rok podsumowali w swojej świetlicy.


Spotkania przedświąteczne to już tradycja... I my również zasiedliśmy do stołu. Każdego roku w tym spotkaniu uczestniczą niemal wszyscy studenci. Były życzenia świąteczne z opłatkiem, kolędy, ciasto przygotowane przez studentki, dużo śmiechu i radości.Odśpiewano "100 lat" dla osób urodzonych w grudniu oraz złożono specjalne życzenia dla 70-ciolatków. Gośćmi byli: burmistrz Paweł Macha, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Kasprzyk, p.o. dyrektora MOKSiR Anna Kijek oraz założycielka naszego UTW Celina Nowakowska - tak o swoim opłatkowym spotkaniu pisze na swoim profilu koorynatorka UTW Teresa Kowalewska
***

21 grudnia w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się dziesiąte spotkanie opłatkowe druhów kuźniańskiej jednostki. Jak co roku nie obyło się bez opowieści starszych strażaków o swoich doświadczeniach w akcji. Dla młodszych stażem są to przestrogi i nauka, aby właściwie wyciągać wnioski.


Prezes OSP Krzysztof Grobelny razem z prezesem honorowym dh Janem Twardawą złożyli serdeczne podziękowania dla kuźniańskich ochotników i podsumowali działania statutowe i ponadstatutowe w bieżącym roku.


A z okazji zbliżających się świąt, strażacy pragną również złożyć życzenia mieszkańcom Kuźni Raciborskiej: Zdrowych, wesołych świąt, spędzonych w gronie najbliższych i przede wszystkim bezpiecznych.

oprac. BK
fot. UTW Kuźnia Raciborska i OSP Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz