14 października 2018

Wojska Obrony Terytorialnej coraz bliżej Kuźni [VIDEO]

W piątkowe przedpołudnie, 12 października w wypełnionej niemal po brzegi sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyła się III konferencja organizacji proobronnych i klas mundurowych pn. "Wszyscy służymy Niepodległej".


Wśród prelegentów sympozjum, której organizatorem była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej oraz MOKSiR znaleźli się: szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej mjr Daniel Baron z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Katowicach ("Wojska Obrony Terytorialnej jako nowy rodzaj sił zbrojnych"), szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień ppłk Wojciech Zdrada z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach ("Ochotnicze formy służby wojskowej"), kierownik Sekcji Rekrutacji WAT mgr inż. Sławomir Szczepański z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ("Służba kandydacka"), dr Joanna Stojer-Polańska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ("Zwierzęta w służbach mundurowych na straży bezpieczeństwa") oraz Marcin Gawron z Centrum Kynologicznego w Raciborzu ("Mondioring - dyscyplina sportu z udziałem przewodników i psów. Praca z psami sportowymi i służbowymi") - wykład był połączony z pokazem na zewnątrz.

O konferencji i jej znaczeniu dla Kuźni Raciborskiej rozmawialiśmy z burmistrzem Pawłem Machą:


Realizacja: Jacek Gąska, Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz