14 października 2018

Trwa modernizacja budynków stacyjnych w Rudach

Na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach rozpoczęły się prace modernizacyjne na budynku lokomotywowni i wagonowni. Ponadto wyremontowany zostanie również budynek magazynowo-garażowy, który posłuży jako sala kinowa i konferencyjna.Prace są realizowane przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe dla poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe. Wartość prac zgodnie z podpisanymi umowami wynosi 1.301195,39 zł.
Fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz